ბინა 6 გაყიდულია ბინა 5 გაყიდულია ბინა 4 გაყიდულია ბინა 3 გაყიდულია ბინა 2 გაყიდულია ბინა 1 გაყიდულია
სართულები
ბინა 1 (58 მ2)
ბინა 2 (89 მ2)
ბინა 3 (66 მ2)
ბინა 4 (50 მ2)
ბინა 5 (73 მ2)
ბინა 6 (166 მ2)
599 298 705