გაყიდულია კომერციულიფართი გაყიდულია მე-2 სართული გაყიდულია მე-3 სართული გაყიდულია მე-4 სართული გაყიდულია მე-5 სართული გაყიდულია მე-6 სართული გაყიდულია მე-7 სართული

კომერციული ფართი

მე-2 სართული
მე-3 სართული
მე-4 სართული
მე-5 სართული
მე-6 სართული
მე-7 სართული
599 298 705